นำรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิก ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สาธารณะ บริเวณถนนอาณาเขต (คลองหามนม)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายไพรสน จันทโร (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิก ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สาธารณะ บริเวณถนนอาณาเขต (คลองหามนม) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามข้อมูล