วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ออกตรวจลำน้ำสาธารณะบริเวณสะพานวัดปทุมธราวาส ( วัดปลักบัว ) ถนนบ้านพรุธานี

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ออกตรวจลำน้ำสาธารณะบริเวณสะพานวัดปทุมธราวาส ( วัดปลักบัว ) ถนนบ้านพรุธานี