S__8716307
174788
112474edit
14396723768508
S__12943400
199158
274104682_314661137361398_3084331904769434177_n
Nogift-2565
ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ
438210
287365394_388764893284355_1905177588859409117_n
578942
อปท.สะอาด
199716 1
TK 64 1
ทันตกรรม 64 1
โรงเรียน 1
ศูนย์บริการ 1
602152
292109859_405245348302976_8522769062863087490_n
16382299141896
16382247939999
tax65
1661225946869
305567182_491251896343599_2853267495289711969_n
305494180_491251749676947_107186511454667776_n
305611618_491251743010281_3072155481482021406_n
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

“บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครัวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ”

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

25 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

23 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

23 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

20 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

14 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

14 กันยายน 2565

การดำเนินงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง พัฒนา กองช่าง

บริการของสำนักปลัดเทศบาล

  • งานบัตรประจำตัวประชาชน
  • การแจ้งย้ายที่อยู่
  • การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
  • งานบรรเทาสาธารณภัย โทร.074-292887, 0634941587

บริการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_0
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_1
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_2
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_3
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_4
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_5
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_6
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_7
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_8
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_9
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_10
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_11

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเทศบาล

สอบถามข้อมูล