หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2563 รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ❤️🌍🌍สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🌍ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-292888 ต่อ 409
17 มกราคม 2563 รับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านพรุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563
16 มกราคม 2563 แจ้งปิดทำการคลิกนิกแพทย์แผนไทยชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
16 มกราคม 2563 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
13 มกราคม 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่(ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ – ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 มกราคม 2563 เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. 📌บริเวณสุดซอยหมู่บ้านชวนชื่น ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 📌เวลา 10.00 – 14.30 น.
7 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดประทุมธาราวาส วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๓๐ น.เป็นต้นไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ 8
20 มกราคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.๒)
19 ธันวาคม 2562 ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธาณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณตรงข้ามถังประปา โรงเรียน ญว.2)
17 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนเมืองบ้านพรุ 46 (บริเวณบ้านน้องหลวงพล)
17 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 48 (บริเวณบ้านหลวงศักดิ์)
16 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ค.ส.ล. ถนน คูจีน
16 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนสันติวิถี 1 กับถนนราชพฤกษ์
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ซอย 11
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่