Screen Shot 2565-12-26 at 11.31.55 AM
174788
112474edit
14396723768508
199158
274104682_314661137361398_3084331904769434177_n
Nogift-2565
ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ
438210
287365394_388764893284355_1905177588859409117_n
อปท.สะอาด
199716 1
TK 64 1
ทันตกรรม 64 1
โรงเรียน 1
ศูนย์บริการ 1
602152
292109859_405245348302976_8522769062863087490_n
16382299141896
16382247939999
1661225946869
313247817_487676113393232_4444498838026461328_n
โครงการปี 66
261568
313923789_490778886416288_4672988581752260429_n
282695
328846788_718507863011312_3857184537767225802_n
329994343_2807234719407572_5838067256982161396_n
329394348_731067188593811_483473248682152513_n
329994343_2807234719407572_5838067256982161396_n
334338259_762500015233357_3993889805620315467_n
330350523_441267811496301_2481183972764183454_n
336793398_606927994264315_4358354884574486385_n
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

“บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครัวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ”

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

22 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

21 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

21 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

20 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

20 มีนาคม 2566

การดำเนินงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง พัฒนา

บริการของสำนักปลัดเทศบาล

  • งานบัตรประจำตัวประชาชน
  • การแจ้งย้ายที่อยู่
  • การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
  • งานบรรเทาสาธารณภัย โทร.074-292887, 0634941587

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_0
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_1
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_2
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_3
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_4
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_5
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_6
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_7
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_8
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_9
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_10
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_11

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเทศบาล

สอบถามข้อมูล