หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

เพิ่มเพื่อน

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 กันยายน 2563 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
1 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อประสานงานทางหมายเลข 063-5350179(ไลน์)
22 สิงหาคม 2563 ขยายระยะเวลาการคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”โดยผู้ใดสนใจ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
20 สิงหาคม 2563 กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
11 สิงหาคม 2563 กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVIC-19
10 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2564 รวม 12 สาขา
3 สิงหาคม 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติพระราชทาน ประจำปี 2563
23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุรับแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 กรกฎาคม 2563 ประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอเซีย 2/2
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอซีย 2/1
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 16
14 กันยายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
14 กันยายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางทำความสะอาดอาคาร ปะจำปีงบประมาณ 2564
14 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 8
31 สิงหาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
31 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมแสง ช่วงบริเวณทางเชื่อมถนนกาญจวนิช ชุมชนเขต 8
26 สิงหาคม 2563 ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2564
26 สิงหาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่