หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน

Slider
Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

เพิ่มเพื่อน

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พฤษภาคม 2564 กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
29 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือร้านเสริมสวย ทำผม และเสริมความงามในพื้นที่เทศบาล ร่วมกันป้องกันารติดเชื้อโควิด-19
29 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เทศบาล ร่วมป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
27 เมษายน 2564 จังหวัดสงขลาประกาศมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 11 พฤษภาคม 2564
26 เมษายน 2564 ประกาศเปลี่ยนเวลาให้บริการตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๒๙ (covid 2019) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงกำหนดให้ตลาดในพื้นที่เปิดให้บริการประชาชน ดังนี้
19 เมษายน 2564 การปิดทำการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม
19 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ เปิดให้บริการเฉพาะการยืมและคืนหนังสือเท่านั้น งดบริการอ่านหนังสือและทำกิจกรรมภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2564 เป็นต้นไป
19 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ แผนทำความสะอาดตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค.ล.ส ถนนมณีโต 1
8 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตรสุข
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 3
29 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 1
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 3
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 1
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตรสุข

วีดีโอแนะนำร้านอาหารในเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่