หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน

Slider
Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

เพิ่มเพื่อน

previous arrow
next arrow
Slider
Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2564 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 โดยชุดตรวจ ATK
8 ตุลาคม 2564 ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
7 ตุลาคม 2564 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ หยุดให้บริการงานทะเบียนและบัตร2วัน คือ วันอังคารที่ 12 และวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 จะเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
7 ตุลาคม 2564 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ตุลาคม 2564 แผนการรณรงค์พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย
7 ตุลาคม 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต
4 ตุลาคม 2564 คลินิกแพทย์แผนไทยกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
4 ตุลาคม 2564 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
27 กันยายน 2564 กำชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ยคลึงกันให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

20 ตุลาคม 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 11 เดือน(พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)
30 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๑.แยก ๑ (อู่ช่างดร)
9 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๑
9 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3
8 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 6
8 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านสกุลทอง
2 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 8 โซน ประจำปีงบประมาณ 2565

วีดีโอแนะนำร้านอาหารในเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วีดีโอกิจกรรมจากอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่