หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน

Slider
Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

เพิ่มเพื่อน

previous arrow
next arrow
Slider
Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุเรื่องปิดตลาดสดบ้านพรุเป็นการชั่วคราว วันที่ 24 – 26 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564 แจ้งงดจ่ายกระแฟไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
20 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจ ATK ฟรี
15 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครอบครัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
14 กันยายน 2564 ประกาศวัดปทุมธาราวาสเรื่องการงดจัดกิจกรรมทำบุญสารทเดือน10
13 กันยายน 2564 ประกาศวัดพระบาท เรื่องงดจัดกิจกรรมการทำบุญวันสารทเดือน10
7 กันยายน 2564 กำหนดเปิดให้บริการสาธารณสุขทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย
20 สิงหาคม 2564 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 28 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้มายื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนี้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

13 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๑.แยก ๑ (อู่ช่างดร)
9 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๑
9 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3
8 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 6
8 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านสกุลทอง
2 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 8 โซน ประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
16 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค.ล.ส ถนนมณีโต 1
8 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4

วีดีโอแนะนำร้านอาหารในเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่