หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
30 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27 มีนาคม 2563 ประกาศข้อปฎิบัติการจัดงานศพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยขอความร่วมมือให้เจ้าภาพงานศพ และแขกที่มางานศพในแต่ละวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
25 มีนาคม 2563 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล, ต่างประเทศ มาพักอาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม
24 มีนาคม 2563 แผนทำความสะอาดถนนและตลาดเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 ) 💪💪💪
23 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตน ดังนี้ ตามรายละเอียดที่แนบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีปทุม
11 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหยงสตาร์
11 มีนาคม 2563 ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย กำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ครัังที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ ครั้งที่ 2
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปทุม
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหยงสตาร์
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีปทุม
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย กำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณตรงข้างถังประปา โรงเรียน ญว.๒)
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 43

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่