Screen Shot 2565-12-26 at 11.31.55 AM
174788
112474edit
14396723768508
199158
274104682_314661137361398_3084331904769434177_n
Nogift-2565
ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ
438210
287365394_388764893284355_1905177588859409117_n
อปท.สะอาด
199716 1
TK 64 1
ทันตกรรม 64 1
โรงเรียน 1
ศูนย์บริการ 1
602152
292109859_405245348302976_8522769062863087490_n
16382299141896
16382247939999
1661225946869
313247817_487676113393232_4444498838026461328_n
โครงการปี 66
261568
313923789_490778886416288_4672988581752260429_n
324430356_885936015781360_6786964217273683415_n
282695
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

“บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครัวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ”

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

1 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

30 มกราคม 2566

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

26 มกราคม 2566

การดำเนินงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง พัฒนา

บริการของสำนักปลัดเทศบาล

  • งานบัตรประจำตัวประชาชน
  • การแจ้งย้ายที่อยู่
  • การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
  • งานบรรเทาสาธารณภัย โทร.074-292887, 0634941587

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_0
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_1
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_2
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_3
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_4
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_5
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_6
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_7
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_8
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_9
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_10
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_11

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเทศบาล

สอบถามข้อมูล