หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน

Slider
Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

เพิ่มเพื่อน

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 กรกฎาคม 2564 แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายเดิม ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต
23 กรกฎาคม 2564 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
23 กรกฎาคม 2564 ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
20 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ระดับ จังหวัด จำนวน 4 สาขา
20 กรกฎาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคา จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
16 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้ปฏิบัติตนดังนี้
13 กรกฎาคม 2564 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
12 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลา เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนCOVID19
9 กรกฎาคม 2564 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดสำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) ที่สนใจหางานทำ หรือ ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบนี้นี้ (สามารถมารับแบบฟอร์ม ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค.ล.ส ถนนมณีโต 1
8 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตรสุข
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 3
29 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 1
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 3
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 1
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตรสุข

วีดีโอแนะนำร้านอาหารในเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่