หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ธันวาคม 2562 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพรุค้างคาว
6 ธันวาคม 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม #เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ วันกีฬาแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 08:00 น.
3 ธันวาคม 2562 ขอเชิญสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 📍ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. 📍ณ บริเวณลำคลองสายพันทัง (ซอยทางโตนรีสอร์ตใกล้สามแยกหูแร่) บ้านหุแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่าน🤝 🤝🌳🌱🌳ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
27 พฤศจิกายน 2562 กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
20 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่1 ซึ่งมีสวนยางอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้ามาร่วมการประชุมเพื่อรับรองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุทุกท่าน เข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2562 ถึงวันที่ 6ธันวาคม2562 ในเวลาราชการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ซอย 11
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 บริเวณอู่ช่างดร
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 1
4 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณบ้านหลวงรี)
4 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.2)
4 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ 8
14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนเมืองบ้านพรุ 46 (บริเวณบ้านน้องหลวงพล)

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่