S__8716307
174788
112474edit
14396723768508
S__12943400
199158
S__11026436
269748595_4554796591236359_8128730634606995822_n
ภาษีบ้านพรุ 65
218226
374986
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

“บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครัวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ”

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

27 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

25 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

21 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

20 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

11 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

5 มกราคม 2565

บริการของสำนักปลัดเทศบาล

  • งานบัตรประจำตัวประชาชน
  • การแจ้งย้ายที่อยู่
  • การแจ้งเกิด/แจ้งตาย

บริการของกองคลัง

  • ภาษีป้าย
  • ภาษีบำรุงท้องที่
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

บริการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ถามตอบข้อคำถาม(Q&A)

สไลด์20
สไลด์19
สไลด์18
สไลด์17
สไลด์16
สไลด์15
สไลด์14
สไลด์13
สไลด์12
สไลด์11
สไลด์10
สไลด์9
สไลด์8
สไลด์7
สไลด์6
สไลด์5
สไลด์4
สไลด์3
สไลด์2
สไลด์1

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเทศบาล

สอบถามข้อมูล