วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.15 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ออกตรวจในการปรับพื้นที่เพื่อทำการเท คสล. ถนน สวพ.2 ต่อไป..

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.15 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ออกตรวจในการปรับพื้นที่เพื่อทำการเท คสล. ถนน สวพ.2 ต่อไป..