วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้ออกตรวจความเรียบร้อยแล้วเสร็จในการเท คสล. ถนน สวพ.2

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้ออกตรวจความเรียบร้อยแล้วเสร็จในการเท คสล. ถนน สวพ.2