ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่ 22/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ (ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ) พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน #โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ การดำเนินงานกองทุน LTC ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ ชลบุรี
♦️คณะศึกษาดูงานกองทุนเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยทำการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมหารือแลกเปลี่ยน ข้อปัญหาและการจัดการแก้ไขในระบบกองทุนดังกล่าว พร้อมอธิบายข้อตอนการดำเนินงานกองทุนฯ ของเทศบาลเมืองหนองปรือ และเทคนิคการจัดการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทุนให้เหมาะสมกับพื้นที่ในชุมชน
♦️คณะศึกษาดูงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้ไปศึกษาดูงานอีกแห่ง ที่จังหวัดปทุมธานี ที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ณ #ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ที่เป็นศูนย์รวมทางการแพทย์ อาทิ แผนกแพทย์แผนไทย แผนกกายภาพบำบัด แผนกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนจีน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยชุมชน เป็นฐานตามหลักคิด Strong Model และงานบริการศูนย์การแพทย์และการฟื้นฟูบึงยี่โถ
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุประจำปี 2566

สอบถามข้อมูล