พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เข้าร่วมพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2
📌 เมื่อเวลา 08.30น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเป็นประธานมอบให้แก่ตัวแทนเพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์