ลงพื้นที่ร่วมกับ #มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (#ท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำรวจและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 17 ราย

วันที่ 18/05/67 เวลา 09:30 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล , นางสาวดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม.เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ลงพื้นที่ร่วมกับ #มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (#ท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำรวจและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 17 ราย