ร่วมพิธีรับมอบรถเครื่องจักรกลหนัก ให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในการใช้งานบริหารจัดการใน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา จาก บริษ้ท พลังงานพัฒนา5 จำกัด ณ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นทีต่อเนื่อง

วันที่ 19/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ และคณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา #เข้าร่วมพิธีรับมอบรถเครื่องจักรกลหนัก ให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในการใช้งานบริหารจัดการใน #โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา จาก บริษ้ท พลังงานพัฒนา5 จำกัด ณ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นทีต่อเนื่อง
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูล