โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนคุณนงนุช ชูหนู ณ ควนบูรพา

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
👉วันที่ 22/11/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนคุณนงนุช ชูหนู ณ ควนบูรพา👈
👉โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เพื่อนำแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ👈
👉การลงพื้นที่ในวันนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากเจ้าของพื้นที่คุณนงนุช ชูหนู และคุณประจวบ ชูหนู ที่มีแนวคิดการเปลี่ยนสวนยางพาราในที่สูง เป็นบ่อตกปลา ปลูกพืชรอบบ่อตกปลา และที่สำคัญการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดภาระค่าไฟได้ จากนั้นนายทัศนะ ประทุมวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียก เพื่อคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดปัญหาปริมาณขยะล้นเมืองได้ หลังจากนั้นประทานอาหารร่วมกัน แล้วสรุปโครงการในวันนี้ 👈
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล