ป้าสมพงษ์ ผู้วิเศษ(ป้าริน) หัวหน้ากลุ่มเชือกมัดฟางบ้านพรุ โทร 081-0961190
ชุมชนเขต 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250