การเปิดให้บริการ

วันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.
ปิดให้บริการวันจันทร์และเฉพาะวันที่เทศบาลมีประกาศให้หยุดทำการ


การคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • สมัครสมาชิกใหม่
  ช่วงอายุ 3 – 6 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ช่วงอายุ 7 – 20 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท
  ช่วงอายุ 21 – 69 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท
  ช่วงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียม
  คนพิการ , พระสงฆ์ ไม่มีค่าธรรมเนียม
  สมาชิกชาวต่างชาติที่มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง และอาศัยเกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  ผู้ที่บริจาคเงินให้กับอุทยานการเรียนรู้ฯ ตั้งแต่ 5000 บาท ขึ้นไป จะได้รับบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 ใบ
 • ต่ออายุสมาชิก ในปีถัดไปค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่ง
 • กรณีบัตรหาย หรือบัตรชำรุด คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท
 • กรณีที่บัตรหมดอายุ สามารถใช้บัตรต่อได้อีก 60 วัน

กติกาอื่นๆ

ค่าปรับ
-ค่าปรับหนังสือต่อวัน (ภาษาไทย) ค่าธรรมเนียม 10 บาท/เล่ม
-ค่าปรับหนังสือต่อวัน (ภาษาต่างประเทศ) ค่าธรรมเนียม 10 บาท/เล่ม
-ค่าปรับ CD ต่อวัน ค่าธรรมเนียม 10 บาท/แผ่น

ค่าดำเนินการกรณีหนังสือหาย
-ค่าดำเนินการหนังสือหาย ค่าธรรมเนียม 100 บาท
-ค่าหนังสือ ตามราคาหนังสือ

อื่นๆ
-จำนวนวันในการยืม จำนวน 7 วัน
-จำนวนเล่มในการยืมต่อคน จำนวน 2 เล่ม
-สามารถจองหนังสือสูงสุด จำนวน 2 เล่ม
-ระยะหลุดจองภายในกี่วัน จำนวน 3 วัน
-จำนวน CD ประกอบตามจำนวนของหนังสือที่ยืม จำนวน 2 เล่ม

การให้บริการห้องภาพยนตร์ (เฉพาะสมาชิก)

 1. เปิดให้บริการทุกวันเสาร๋ – วันอาทิตย์
 2. จองที่นั่ง ก่อนเวลาภาพยนตร์เข้าฉาย ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ณ จุดประชาสัมพันธ์
 3. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ให้บริการวันละ 1 รอบ เวลา 14.00 น.

บริการ Internet และ Wifi

 • สมาชิกสามารถใช้บริการ Internet ได้ 2 ชั่วโมง/คน/วัน/รอบ โดยจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ Password
 • บริการ Wifi โดยจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ password

ระบบห้องสมุด

 • ใช้ระบบ Walai Autolib รายละเอียดการให้บริการ
 • การยืม คืน หนังสือ : ยืมหนังสือภาษาไทย/อังกฤษ , ซีดี ฯลฯ ได้ 2 รายการ /สัปดาห์
 • ค่าประกันหนังสือสูญหายหรือเสียหาย เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนานอกเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีดังนี้
  • ค่าประกันหนังสือ (ภาษาไทย) 200 บาท
  • ค่าประกันหนังสือ (ภาษาต่างประเทศ) 500 บาท

ช่องทางติดต่อ

Facebook : อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
Youtube : TK Park Banpru
โทร 074-226525 , 094-5958978