คลินิกตรวจรักษา

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค การพยาบาล ทันตกรรม เภสัชกรรม การแพทย์ทางเลือกด้านการแพทย์แผนไทย และ งานกายภาพบำบัด บริการแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

  • ในเวลาราชการ เวลา 08.30-12.00 น. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผ่าตัดเล็ก เย็บแผล โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. วันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 08.30-12.30 น.

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการทันตกรรมโดยมีทันตแพทย์ รักษาขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.00 น. รับ 10 คน/วัน ยกเว้นวันพุธ ช่วงบ่าย เคลือบฟลูออไรด์ในคลินิกวัคซีนเด็ก

คลินิกวัคซีนเด็ก

บริการฉีดวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็ก 0-5 ปี วันพุธเวลา 13.00-16.00 น. (ยกเว้นพุธแรกของเดือน)

งานวางแผนครอบครัว

บริการวางแผนครอบครัว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ให้บริการยาฉีดคุมกำเนิด จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย

คลินิกการแพทย์แผนไทย

ให้บริการทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดรับบัตรเวลา 14.00 น.) เบอร์โทรติดต่อ 074-384907

อัตราค่ารักษาพยาบาลการแพทย์แผนไทย

คลินิกกายภาพบำบัด