ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562