รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา ประจำปี 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล