นโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ต Free WIFI
บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้กับประชาชน บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมี นโยบาย การใช้งานอินเตอร์เน็ตดังนี้

 1. การเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อโดยค้นหาชื่อ WIFI : Banpru_Free-WIFI
 2. การเข้าใช้งาน สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ ดังนี้
  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย E-Mail
  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย บัญชี Facebook
  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย บัญชี Line
 3. ระยะเวลาการใช้ เมื่อเข้าใช้งาน
  สามารถใช้งานได้ 1 เครื่องต่อ 1 บัญชี
  มีระยะเวลาใช้งาน 60 นาที ต่อครั้ง
 4. การออกจากระบบ
  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไม่มีการใช้งาน 60 นาที จะออกจากระบบอัตโนมัติ
  เมื่อไม่ใช้งาน ผู้ใช้พิมพ์ 192.168.100.1 แล้วเลือก Logout
 5. ความเร็วการใช้งาน
  ให้บริการใช้งาน 10 MB / 10 MB ต่อ 1 เครื่อง

วิธีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

 • ค้นหา WIFI ชื่อ Banpru_Free-WiFi แล้วเชื่อมต่อ
 • สามารถ Login เข้าสู่ระบบด้วย อีเมล (E-Mail), Facebook หรือ Line
 • การเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล (E-Mail) ต้องสมัครสมาชิกด้วย E-Mail ก่อนเข้าใช้งานโดยระบบให้สมัครสมาชิก(Sign_up) สร้างบัญชีโดยใส่ชื่ออีเมล และกำหนด Password ที่ต้องการ
 • เข้าสู่ระบบ ด้วย FACEBOOK กรอก บัญชีผู้ใช้เฟชบุ๊กพร้อมใส่รหัสผ่าน
 • เข้าสู่ระบบ ด้วย Line กรอก บัญชีผู้ใช้ไลน์พร้อมใส่รหัสผ่าน
 • ระบบจะให้ผู้ใช้ติ๊กถูก ว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายการเก็บข้อมูล และคลิกยืนยัน