เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 20 กันยายน พ.ศ.2564)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 11 กันยายน พ.ศ.2563)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 12 กันยายน พ.ศ.2562)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 12 กันยายน พ.ศ.2561)

สอบถามข้อมูล