เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 22 กันยายน พ.ศ.2566)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 23 กันยายน พ.ศ.2565)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 20 กันยายน พ.ศ.2564)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 11 กันยายน พ.ศ.2563)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 12 กันยายน พ.ศ.2562)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 12 กันยายน พ.ศ.2561)