ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลายื่นแบบ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭

💰ระยะเวลายื่นแบบ ชำระภาษี ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566💰
🤝ร่วมใจกันชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย🤝
📌สอบถามเพิ่มเติม📌
งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
☎️074-292888 ต่อ 106 หรือ 063-4941974

สอบถามข้อมูล