เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤ข่าวประชาสัมพันธ์❤🇹🇭
👉วันนี้ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมปันสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมรับมอบป้ายเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
👉ซึ่งกิจกรรมในวันนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข การฝึกปฏิบัติการทำงานภายในศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข รวมทั้งชี้แจงแผนการดำเนินงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลในสมุดพกครอบครัว ภายใต้โครงการ Quick Win ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมปันสุข และขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขต่อไป 👈
👉🤝😊❤️❤️😊🤝👈
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ