ร่วมฉีดล้างคูระบายน้ำ ณ ถนนโปะหมอพัฒนา 5

วันที่ 18/01/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนาย วินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี ,นายวีระชัย ชีวะเสรีชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #เข้าร่วมฉีดล้างคูระบายน้ำ ณ ถนนโปะหมอพัฒนา 5