ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น. นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นางรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา,นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล