กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยร่วมเปิดกิจกรรม งานวันเด็ก ที่ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทั้ง 4 ศูนย์

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่ 13/01/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรี #เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยร่วมเปิดกิจกรรม #งานวันเด็ก ที่ #โรงเรียนวัดเทพชุมนุม และ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทั้ง 4 ศูนย์ พร้อม ร่วมมอบของรางวัลให้น้อง ๆ เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างมากมาย ♥️♥️♥️
♦️กิจกรรม งานวันเด็กทึ่โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นในเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ตามวัยที่เหมาะสม ได้รับความสนุกสนานและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง และคุณครู เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอให้น้อง ๆ มีความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ด้วยครับ

สอบถามข้อมูล