ภารกิจงานเก็บขนกิ่งไม้และเศษวัสดุลงพื้นที่บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ถนนคลองยาเหนือ9 ฯลฯ

วันนี้13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
☘️🌿ภารกิจงานเก็บขนกิ่งไม้และเศษวัสดุ 🌿☘️
ลงพื้นที่บริเวณ
🛣ถนนราษฎร์บูรณะ
🛣ถนนคลองยาเหนือ9
🛣ถนนชุมแสง3,4
🛣ถนนกาญจนวนิช
🛣ถนนราษฎร์สามัคคี3
🛣ถนนเทพประชาเหนือ
🛣ถนนราชพฤกษ์4,6
🛣ถนนรวมใจ2
🛣ถนนโปะหมอร่วมใจ1
🛣มุสลิมร่วมใจอุทิศ
เพื่อเก็บกวาด เก็บขนกิ่งไม้ที่ประชาชนนำมากองวางไว้ เพื่อให้เมืองบ้านพรุสะอาด เมืองน่าอยู่ต่อไป