ลงพื้นดูสถานที่จัดตั้งสถานอภิบาลสัตว์

👉วันนี้12 มกราคม 2566 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสมพร คำนึงคุณากร สถาปนิกชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นดูสถานที่จัดตั้งสถานอภิบาลสัตว์ 👈
❤🤝🐶🐕🦮🐕🐕‍🦺🐕🐶🤝❤
📸ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล