ภารกิจงานเก็บขนกิ่งไม้และเศษวัสดุบริเวณถนนบ้านพรุธานี ถนนคลองยาใต้ ถนนราษฎร์พัฒนา

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
วันนี้12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.☘️🌿ภารกิจงานเก็บขนกิ่งไม้และเศษวัสดุ 🌿☘️
ลงพื้นที่บริเวณถนนบ้านพรุธานี ถนนคลองยาใต้ ถนนราษฎร์พัฒนา เก็บกวาด เก็บขนกิ่งไม้ที่ประชาชนนำมากองวางไว้ เพื่อให้เมืองบ้านพรุสะอาด เมืองน่าอยู่ต่อไป