อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) โดยสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
👉วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วราชการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) โดยสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
👉ซึ่งการอบรมดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้สมัครใช้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) จากสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานและการบริการประชาชน ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น และสพร. หรือ DGA ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platfrom) ในกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566👈
📸ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล