การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. และและหน่วยเลือกตั้ง

สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ.และหน่วยเลือกตั้ง ได้ที่ >>>>
งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร.074-292-890 มือถือ: 063-535-0186 (เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ) หรือท่านสามารถตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ได้ครับ
💓🌼💓🌼💓🌼💓🌼💓🌼
ปล.อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ในการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด💓

 

ไม่มีคำอธิบาย