การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

เรื่อง .. การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

💥หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โทร.074-312901 และ 074-312077💥

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ