แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณชุมแสง 4 ซอย 1 และซอย2 เพื่อเปิดทางระบายน้ำ

วันที่ 22/12/65 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่างเขตแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณชุมแสง 4 ซอย 1 และซอย2 เพื่อเปิดทางระบายน้ำ

สอบถามข้อมูล