ขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนคลองยาเหนือ 13

วันที่ 7/12/65 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การนำของ นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายวีระชัย ชีวะเสรีชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสำรวม นาครอด เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน , ทีมงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านพรุ และทีมงานกองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ร่วมกัน #ขุดลอกคูระบายน้ำ #ถนนคลองยาเหนือ13 โดยที่รถแบคโฮเล็ก ได้รับการสนับสนุนจาก นายวีระชัย ชีวะเสรีชล ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุจัดหาเป็นการส่วนตัวมาเพิ่มให้ เพื่อให้งานสัมฤทธ์ผลเพิ่มมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมด้วยกัน
♦️อนึงในการนี้ นอกจากการขุดลอกคูคลองระบายน้ำที่ ถนน คลองยาเหนือ 13 แล้วนั้น ในช่วงบ่ายของวันนี้จะเป็นการทำความสะอาดล้างผิวจารจร โดยทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านพรุ อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณดังกล่าว เป็นการชั่วคราว เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยครับ ✌️♥️

สอบถามข้อมูล