โครงการในการพัฒนาเยาวชนภายในชุมชน เขต ๘ และชุมชนใกล้เคียง ในด้านการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่สนามฟุตบอล ๑๘ ไร่ และจะรับเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๐ คน

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
👉ด้วยคณะกรรมการชุมชนเขต ๘ ได้จัดทำโครงการในการพัฒนาเยาวชนภายในชุมชน เขต ๘ และชุมชนใกล้เคียง ในด้านการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่สนามฟุตบอล ๑๘ ไร่ และจะรับเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๐ คน 👈
📌ท่านใดสนใจส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรม สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ #คณะกรรมการชุมชนเขต ๘ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕📌
👉โดยจะทำการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ. สนามหญ้าเทียมสิทธาอารีน่า เวลา ๑๗.๐๐ น.👈
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม☎️
064-5218656 ประธานชุมชนเขต8
🙏สนับสนุนโครงการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ🙏

สอบถามข้อมูล