โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2566 เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ร่วมกันพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณกุโบร์บ้านโปะหมอ (ฝั่งทิศตะวันตก)

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
👉วันที่ 02/12/65 เวลา 14.00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2566 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ร่วมกันพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณกุโบร์บ้านโปะหมอ (ฝั่งทิศตะวันตก)👈
🇹🇭❤️🤝😊🤝❤️🇹🇭
📷 ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล