งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จำนวน 37 คน

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
วันที่ 25/11/65 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จำนวน 37 คน เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

สอบถามข้อมูล