งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโปะหมอ จำนวน 20 คน เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 22/11/65 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโปะหมอ จำนวน 20 คน เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก