ประชาสัมพันธ์เรียนท่านเกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนสมุดเกษตรกรให้เป็นปี 2563 เจ้าที่หน้าเกษตรจะมาปรับปรุงให้ในวันที่ 15 กค.63 เวลา09.00 น.ถึง 13.00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 บ้านคลองยา

ประชาสัมพันธ์เรียนท่านเกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนสมุดเกษตรกรให้เป็นปี 2563 เจ้าที่หน้าเกษตรจะมาปรับปรุงให้ในวันที่ 15 กค.63 เวลา09.00 น.ถึง 13.00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 บ้านคลองยา

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สมุดเขียว (ถ้ามี)