🤝เทศบาลเมืองบ้านพรุขอความร่วมมือชาวบ้านพรุ ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย🤝

🤝เทศบาลเมืองบ้านพรุขอความร่วมมือชาวบ้านพรุ ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย🤝
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
074-292888 ต่อ 413