รับวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ กรุณานำกระติกแช่วัคซีนพร้อมน้ำแข็งมาด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนผู้เลี้ยงโค – กระบือ รับวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ กรุณานำกระติกแช่วัคซีนพร้อมน้ำแข็งมาด้วย

สอบถามข้อมูล