ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.63 เป็นต้นไป อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ เปิดทำการในเวลาดังนี้ เปิดทำการ วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00น.-18.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00น.-17.00​น. ปิดทำการ วันจันทร์