ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงให้กับนายทวี รักชาติ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับศูนย์บริหารทะเบียนภาค 9 สาขาสงขลา โดยนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้างานทะเบียนราษฎร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงให้กับนายทวี รักชาติ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล