ประกาศดับไฟ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังลาจะดำเนินการซ่อมเเซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-241320 ,074-241369