ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหาดใหญ่ (ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหาดใหญ่) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา13.30น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..