ขอเชิญชาวบ้านพรุ ร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิล กับ โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

เนื่องด้วยโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีแนวคิดเพื่อสร้างเครือข่ายหลังคาเขียว และอาสาจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม ในการช่วยสร้างโลกสีเขียวให้กับส่วนรวม โดยการนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาเพื่อให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป⬅️
📌สามารถบริจาคได้ที่
👉เทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 1
👉ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์
📌#ภายในวันที่1กันยายน2566
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 074-292888 ต่อ 409
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม