อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุแจ้งเปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น.

อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุแจ้งเปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น.