รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลด้านการเลี้ยงสัตว์ ธกส.ไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้ เนื่องจากไม่มีบัญชีธนาคารดังนั้นเกษตรกรกรที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ให้ไปดำเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส.หรือธนาคารอื่นๆได้หลังจากได้เลขบัญชีมาแล้วให้เข้าไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร. com

ด้วยรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลด้านการเลี้ยงสัตว์ ธกส.ไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้ เนื่องจากไม่มีบัญชีธนาคารดังนั้นเกษตรกรกรที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ให้ไปดำเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส.หรือธนาคารอื่นๆได้หลังจากได้เลขบัญชีมาแล้วให้เข้าไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร. comเพื่อเพิ่มช่องทางการโอนเงินต่อไป
จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยแจ้งให้เกษตรไปเปิดบัญชีกับ ธกส.เพื่อที่จะได้โอนเงินให้เกษตรกรต่อไป.
ขอบคุณครับ
นายมนูญ กองวงค์จันทร์
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่
💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭