ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ฟรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ฟรี 💥💥
📈ด้วยปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ฟรี
ผู้เลี้ยงสามารถมาลงชื่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมหรือที่ประธานกรรมชุมชนก็ได้ 📈
🔺โดยแจ้งชื่อเจ้าของโค-กระบือ ชุมชนเขตไหน จำนวนโค-กระบือ กี่ตัว และขอแจ้งให้ผู้เลี้ยงทำซองบังคับ (คา)ที่คอกของตนเองด้วย เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับวัวของท่าน ตามวันที่แจ้ง หรือท่านจะรับยาไปฉีดเองก็ได้🔻
โดยกำหนดฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังนี้ ⤵️⤵️

📌วันที่ 11 มิถุนายน 2563
🔸เขต 1-2-3-7-8-11

📌วันที่ 12 มิถุนายน 2563
🔸เขต 4-5-6-9-10

💉💉 🐂🐄🐃🐄🐂🐃🐄🐂🐃💉💉