แผนทำความสะอาดถนน ตลาด สถานที่สาธารณะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

แผนทำความสะอาดถนน ตลาด สถานที่สาธารณะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563