กิจกรรมการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีงามของผู้เกษียณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภาระหน้าที่ด้วยดีเสมอมา

👉วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ร่วมกิจกรรมการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงความดีงามของผู้เกษียณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภาระหน้าที่ด้วยดีเสมอมา👈
♦️กิจกรรมในวันนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้👇👇
🔸️1.นายสานิตย์ จันทนวล
พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
🔸️2.นางอุทัยวรรณ คงทอง
พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง จพง.เจ้าเก็บรายได้ชำนาญงาน
🔸️3.นางบุญชิดา แก้วทองฉัตร
พนักงานครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
🔸️4.นายธนพล พิทักษ์
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
🎉🎉❤😊🧏‍♀️🧏‍♂️🙆🙆‍♀️😊❤️🎉🎉
📸 ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล