อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 จะปิดทำการเวลา 17.30 น.