ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมัสยิด ซอย 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้เพื่อยกระดับผิวจราจรให้เป็นถนนค.ส.ล.ที่ได้มาตรฐาน