ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำและที่สาธารณะในเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์