ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565